cates

CORREDISSA ELEVADORA

La corredissa elevadora és un element indispensable en el cas d'espais petits i on es requereix una gran il·luminació.

L'àmplia varietat de tipus d'obertura permet dissenyar l'element que millor s'adapta a l'habitatge i al seu ús.

Es fabrica en fulles corredisses de 57mm i 68mm de profunditat.