cates

FERRAMENTA

36Igualment d'important que la fusta és la ferramenta. La total confiança que posem en l'empresa AGB-Alban Giacomo s.p.a., s'ha traduït en productes duradors, moderns i funcionals. Una gran varietat de sistemes d'obertura que ofereixen solucions a les seves expectatives més exigents dels nostres clients.

AGB, amb seu central a la regió Italiana del Veneto, és una firma en constant evolució. L'avalen seixanta anys oferint als productors de tot el món les solucions més adequades per al moviment i el bloqueig de fusteria interior i exterior de gran qualitat.